Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
wowario f53fd248d6
update README.md
9 miesięcy temu
cyberwow up version 10 miesięcy temu
etc fix build for fdroid 10 miesięcy temu
fastlane/metadata/android/en-US use wownero 0.8 10 miesięcy temu
res/cyberwow remove screenshots 1 rok temu
.gitignore upgrade to sdk 29 1 rok temu
LICENSE init 1 rok temu
Makefile clean up makefile 10 miesięcy temu
README.md update README.md 9 miesięcy temu

README.md

CyberWOW Mobile Node

A dumb android pruned full node for Wownero.

Get it on F-Droid Get it on Google Play

How to build

An example build script that works on an F-droid build server, which is based on debian stable, is here:

https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata/-/raw/master/metadata/org.wownero.cyberwow.yml

How to use custom start up arguments

Sending the arguments to an unopened CyberWOW app will cause wownerod to use them on start up, for example:

--add-exclusive-node 192.168.1.3

F-droid build status

https://f-droid.org/wiki/page/org.wownero.cyberwow/lastbuild