A web wallet for noobs who can't use a CLI. https://wowstash.app
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
lza_menace 2829d698fa fix up meta tags and loading html 3 miesięcy temu
bin Add seed restore functionality (#2) 3 miesięcy temu
files Event logging/capture (#3) 3 miesięcy temu
wowstash fix up meta tags and loading html 3 miesięcy temu
.gitignore commit project thus far 7 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 7 miesięcy temu
Makefile add simple makefile 3 miesięcy temu
README.md add env-example and update readme 6 miesięcy temu
docker-compose.yaml update graf container name 3 miesięcy temu
env-example add env-example and update readme 6 miesięcy temu
requirements.txt get it prod ready 6 miesięcy temu

README.md

wowstash

A web wallet for noobs who can't use a CLI.

Setup

# Create new database secrets
cp env-example .env
vim .env

# Setup app secrets
cp wowstash/config.{example.py,py}
vim wowstash/config.py

# Run db (postgres) and cache (redis) containers
docker-compose up -d